Політика конфіденційності - Orange Time

+38 044 227 00 19
Перейти к контенту

Політика конфіденційності

О компании
Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення
Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються ТОВ «ОРАНЖ ТАЙМ» (надалі - Товариство).
  1.1. Товариство ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
   1.2. Політика конфіденційності Товариства щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Товариство може отримати про відвідувачів веб-сайту https://www.orangetime.com.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
  2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
  2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
   2.3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://www.orangetime.com.ua;
   2.4. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
   2.5. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними;
   2.6. Товариство - юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
   2.7. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована і визначається, як Користувач веб-сайту https://www.orangetime.com.ua;
   2.8. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://www.orangetime.com.ua;
   2.9. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
   2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
   2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
   2.11. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
   2.12. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Товариство може обробляти такі персональні дані Користувача
   3.1. Прізвище ім'я по батькові;
   3.2. Номер телефону;
   3.3. Адреса електронної пошти;
   3.4. Інші дані, що необхідні для виконання доручення (замовлення) Користувача;
   3.5. Також на сайті може відбуватися збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших);
   3.6. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних
   4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалам, що містяться на веб-сайті https://www.orangetime.com.ua; уточнення деталей замовлення.
   4.2. Також Товариство має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Товариство лист на адресу електронної пошти privacy@orangetime.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
   4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
   5.1. Товариство обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://www.orangetime.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Товариству, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
   5.2. Товариство обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Товариством, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
   6.1. Товариство забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
   6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
   6.3. У разі виявлення розбіжностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Товариства privacy@orangetime.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
   6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши orangetime.com.ua повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Товариства privacy@orangetime.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
 
7. Транскордонна передача персональних даних
   7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
   7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення
   8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти privacy@orangetime.com.ua.
   8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Товариством. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
   8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://orangetime.com.ua/privacy.html.

© 2014 - 2020. Orange Time, LLC. Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов сайта, активная ссылка на www.orangetime.com.ua обязательна.
Назад к содержимому